• In de lesOndersteuning basisvaardigheden
  • Individuele begeleiding & bijles
  • Training voor Entreetoets groep 5, 6, 7
  • Training voor Cito-toets en NIO-test

Na jarenlang ervaring in het geven van bijles is onze ervaring dat kinderen vaak de basis missen, waardoor ze later in groep 7 en 8 in problemen komen met bijvoorbeeld breuken, procenten, het metriek stelsel en met taal. Door terug te gaan naar het moment waar de problemen begonnen en dat op te lossen, kunnen veel moeilijkheden voorkomen worden.

Wij geven les vanaf groep 2 en adviseren u om tijdig hulp in te schakelen zodat de achterstand niet te groot wordt. We bereiden uw kinderen ook voor op de Entree- en Cito-toetsen. Het is niet alleen dat leerachterstanden ingehaald worden – hoewel dat wel de insteek is – maar het kind zal naast het begrijpen van de leerstof ook het volgende ervaren:

  • Meer plezier in leren
  • Een beter zelfbeeld
  • Meer zelfvertrouwen
  • Geen faalangst meer