Karin Bijles Centrum

Amsterdam Oost

Bataviastraat 24-bg, 1095 ET Amsterdam

Beschikbare diensten

  • Individuele Begeleiding & Bijles (alle leeftijden)
  • Remedial Teaching
  • Entreetoets training voor groep 5, 6, 7
  • Centrale Eindtoets voorbereiding
  • Cito-toets training & NIO-test voorbereiding
  • Groepsles
  • Cursussen om de bekwaamheid tot leren te vergroten
  • Vakantiescholen
  • Volwassenen Onderwijs