“Ik vond de cursus leuk en ik heb heel veel geleerd. Eén van de dingen die ik heb geleerd, is dat ik moet luisteren naar andere mensen en hoe ik op mensen moet antwoorden en reageren.”

“De communicatie cursus heeft de kinderen heel goed gedaan.
A. en S. zijn meer gaan praten; praten in die zin dat zij beter luisteren en een passend antwoord geven. Dit vinden de ouders van A. en S. ook. M. en K. doen het ook beter.”

“Onze kinderen waren teruggetrokken in de klas om antwoord te geven, maar nu niet meer. Na de cursus communicatie zijn ze mondiger geworden. Ze denken eerst na over wat ze zeggen en hoe ze het moeten zeggen, ze bouwen hun zinnen veel beter op.”

“Ik heb veel geleerd. Ik weet nu wat ik moet doen als ik reageer op anderen en hoe ik rustiger kan praten.”

“Ik heb geleerd dat als iemand iets raars of grappigs zegt, dat ik dan niet ga lachen. En dat je moet luisteren naar anderen. Je moet ook niet reageren als je commentaar krijgt.”

“Ik vond de cursus leuk en ik heb heel veel geleerd. Eén van de dingen die ik heb geleerd, is dat ik moet luisteren naar andere mensen en hoe ik op mensen moet antwoorden en reageren.”

“Al de oefeningen die we hier hebben geleerd kan ik goed gebruiken op school. Ik kan me beter concentreren en kan ik wat meer open staan voor de klas.”

“- Goed luisteren
– Beter cominiceren
– Mensen beter begrijpen
– Je krijgt een beter gevoel
– Mensen beter aankijken zonder dat je moet lachen”

“Ik heb veel geleerd. Nu weet ik hoe ik op andere mensen reageer en hoe ik rustiger kan praten.”

“Ik vond het goed gaan, omdat ik heb geleerd hoe je niet verlegen moest overkomen.”

“Onze kinderen waren teruggetrokken in de klas om antwoord te geven, maar nu niet meer. Na de cursus communicatie zijn ze mondiger geworden. Ze denken eerst na over wat ze zeggen en hoe ze het moeten zeggen, ze bouwen hun zinnen veel beter op. In onze tien minuten gesprekken op school hebben wij van de juffen te horen gekregen dat de kinderen met sprongen vooruit zijn gegaan in hun mondelinge taalgebruik.”

“Ik vond het leuk. Ik heb er veel van geleerd en ik had aardige juffen die alles heel goed hebben uitgelegd. Daardoor kon ik het beter en ook natuurlijk door het te oefenen. Voor de cursus kon ik me soms niet goed concentreren en was ik er niet altijd bij met mijn gedachten en dankzij de cursus wel en ik voel me er zelfverzekerder door.”

“Enkele maanden geleden zijn we door “The School IJburg” attent gemaakt op Karin Bijles Centrum, omdat het niet met mijn dochter op school goed ging.
Mijn dochter van 8 heeft veel problemen met rekenen gehad. Als ouders was het een frustratie omdat we met veel druk haar probeerde te helpen.
Mijn dochter werd ongelukkig; ze had geen zin in school, ze huilde veel om de gekste dingen, ze blokkeerde al heel snel als ze al het woord rekenen of huiswerk hoorde. Voor ons als ouders bracht dit veel spanning met zich mee in de relatie.
Karin Bijles Centrum werd onze redding, maar vooral die van onze dochter. Karin heeft in het eerste gesprek al haar vertrouwen gekregen.
Mijn dochter werd weer vrolijker; ze kreeg weer zin om naar school te gaan, ze huilt niet meer maar vraagt om hulp als ze iets niet begrijpt, we hebben beter contact met haar, ze maakt nu spontaan zelf haar huiswerk, haar schoolprestaties en houding zijn super veranderd (meer positief).

Aan dit geheel heeft ook de communicatie cursus, die ze gedaan heeft bij Karin Bijles Centrum, heel erg bijgedragen. Ze maakt nu zelf haar verslagen (op powerpoint!). Ze is communicatief veel sterker geworden in het zichzelf uiten maar ook in het correct weergeven wat ze bedoelt.

Wij zijn Karin Bijles Centrum ontzettend dankbaar. Ze hebben ons kind gered en helpen ons kind weer te werken/bouwen aan haar toekomst.
Hartelijk dank!”

“Wij wilden onze zoon Jayden zo goed mogelijk klaarstomen voor zijn laatste jaar op de basisschool en de overstap straks naar het VO. Derhalve hebben wij hem opgegeven voor de drie daagse communicatie cursus die werd aangeboden door Karin Bijles Centrum. Hier volgt onze zoon sinds drie jaar bijlessen. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de cursus was om te leren om er echt ‘te zijn’. Daarnaast gingen ze aan de slag met diverse (concentratie) oefeningen waarmee ze handvaten kregen om b.v. een boodschap duidelijk over te brengen of te ontvangen. Veel ook in visuele vorm door uit te beelden, tekenen of te kleien (dit werkt heel goed bij onze zoon).
Het doeltreffender en vollediger leren communiceren maakt ook dat de zelfverzekerdheid groeit. Allemaal aspecten die ons enorm aanspraken. Ondanks dat het ons in eerste instantie best zwaar en intensief leek (3 hele dagen, na net twee weken vakantie te hebben gehad), kunnen we niet anders zeggen dan dat dit heel goed is bevallen. Doordat de opzet van de cursusgroep kleinschalig is kon er volledig worden gericht op de individuele cursisten waarbij tevens afwisselend de cursisten met elkaar moesten (samen) werken om zo van elkaar te leren. Wij denken dat onze zoon hier veel van heeft opgestoken en we ervaren zelf verschil in zijn dagelijkse manier van communiceren. Ontzettend veel dank aan de docenten van Karin Bijles Centrum. Jayden vond jullie allemaal ontzettend aardig en fijn om mee te werken!”

“Naast de basiscursus studeren, ben ik samen met mijn dochter begonnen aan ”communiceren is leuk.”

Tijdens de cursus hebben we samen een hoop geleerd. bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten en elkaar diep in de ogen aankijken, zonder afgeleid te raken, lachen, wegkijken etc. Non-verbale communicatie is ook heel belangrijk, hoe kijkt iemand; boos, blij, verdrietig, tevreden. Komt je boodschap aan zonder je stem te verheffen? Je leert elkaar te vertrouwen. mijn dochter vond het leuk om tijdens de cursus de coach te zijn en de opdrachten te begeleiden. We proberen de oefeningen ook thuis voort een bepaalde opdracht, dat diegene niet teveel moet wiebelen, krabben, praten enzovoort. Als ik deze verschijnselen thuis vertoonde, dan riep mijn dochter ”mam, je voelt je niet echt op je gemak, want je krabt”

We hebben confrontatie oefeningen, drukknop oefeningen gedaan (uitgedaagd worden). Communicatief goed overkomen; niet te hard, maar zeker ook niet te zacht praten, elkaar goed laten uitpraten, bevestigen door middel van een knik of prima, fijn, dankje etc. Dus altijd antwoord geven. Dit laatste punt vond ik zelf een beetje lastig. Als mijn kinderen een vraag stellen, waarvan ze het antwoord al weten, dan vond ik het overbodig om daar antwoord op te geven. Daarom heb ik geleerd, Dat ik toch moet antwoorden, al is het maar middels een knik of een duim omhoog.

Sommige oefeningen proberen we thuis vaal te oefenen, vooral de drukknop oefeningen. kinderen dagen elkaar vaak uit; dik, dun, klein, lelijk enzovoort. We proberen niet op alles te reageren, als je er niet op reageert vindt de ander er niets aan. Soms lukt het en soms niet.

Ik ben heel blijk dat ik deze cursus samen heb gedaan met mijn dochter. Wellicht ga ik nog meer cursussen doen bij Onze Toekomst. Ik dank Peter voor zijn goede uitleg, steun, begeleiding en alle voorbeelden. Mijn dochter en ik hebben veel geleerd en enorm veel gelachen 🙂

“Vier jaar geleden kregen wij van de basisschool te horen dat onze kinderen achterliepen op de andere kinderen uit de klas en een havo/vwo advies er niet in zat. De kinderen zaten stil in de klas en als er iets werd gevraagd staken zij hun vinger niet op. Wij wonen in Zuid-Holland en zijn eerst in Zuid-Holland op zoek gegaan naar een bijlescentrum dat op zaterdag- en zondagen bijlessen gaf.

In Zuid-Holland was er niets te vinden en zo kwamen wij bij Karin Bijles Centrum in Amsterdam terecht. Wij zijn er nu heel erg blij mee dat wij toen voor Karin Bijles Centrum hebben gekozen. Het was iedere keer een uur rijden naar Karin Bijles Centrum maar wij hadden het voor over. Karin hield hier zoveel mogelijk rekening mee bij het inplannen van de tijden.

Sindsdien ging het steeds beter op de basisschool en de kinderen waren op den duur de beste leerlingen van de klas.
De kinderen waren mondige kinderen geworden en wisten op alles een antwoord te geven. De basisschool was verbaasd dat de kinderen in een korte periode het heel goed deden en de reactie was dat een havo/vwo er zeker in zat.
Door de extra trainingen; niet alleen rekenen en taal maar ook NIO- en Drempeltest training, Centrale eindtoets training, Communicatiecursus voor kinderen, Hoe maak ik een goed werkstuk cursus, etc. heeft ertoe bijgedragen dat de kinderen nu een vwo advies hebben gekregen.
Met Karin hebben wij nu afgesproken dat de kinderen in de zomervakantie bijlessen gaan volgen ter voorbereiding op het vwo.
Wij zijn Karin en haar crew, met name Thom, van harte dankbaar voor hun inzet.”

“In december 2015 hebben wij onze vier kinderen de communicatiecursus bij jullie laten volgen. Wij zijn zeer tevreden over dat wij ervoor hebben gekozen.
De kinderen waren voorheen in de klas teruggetrokken en dat merkten wij ook thuis. Zij waren in de klas verlegen en bang om vragen te stellen en antwoord te geven. Zij waren bang om voor “dom” aangezien te zullen worden. Letterlijk gezegd ze durfden niet. Spreek- en boekenbeurten gingen ook niet goed.
Nu gaat het veel beter. Dit heeft de school ook opgemerkt. Zij luisteren nu beter en kunnen daardoor hun antwoorden goed formuleren, zonder te aarzelen. Ook stellen zij nu hun vragen zonder angst. De vrees om voor “dom” aangezien te worden, is weg. Zij communiceren nu veel gemakkelijker. Dit merken wij ook thuis en vooral als zij met anderen (vrienden en familieleden) in gesprek zijn.
Onze dank is groot.”

“De communicatie cursus heeft de kinderen heel goed gedaan.
A. en S. zijn meer gaan praten; praten in die zin dat zij beter luisteren en een passend antwoord geven. Dit vinden de ouders van A. en S. ook.
M. en K. doen het ook beter.
Conclusie: De cursus heeft de kinderen op weg geholpen om beter te luisteren, gedachten te vormen en een goed antwoord op vragen te geven. ik ben in ieder geval heel erg blij.
Het is het geld waard.”

“Hij heeft er met veel enthousiasme en plezier aan deelgenomen! Ik merkte gelijk verschil in zijn wording en houding (mij aankijken i.p.v. naar de grond of  ergens anders), super goed!”

“Ik heb veel geleerd, ik namelijk geleerd zinnen af te maken en hoe je ze juist niet hoort af te maken. Ik heb geleerd iemand die ik eigenlijk niet ken gewoon in de ogen aan te kijken zonder dat ik ongemakkelijk werd en hoe ik juist kan antwoorden in één zin. En hoe je moet blijven vragen net zo lang tot ik antwoord krijg. En dat ik je kan antwoorden als iemand in je zin iets anders zegt, maar het belangrijkste hoe belangrijk communiceren is.”

“Communiceren is leuk” is een hele fijne cursus met goede oefeningen waardoor je inzichten krijgt hoe je communiceert en hoe je communicatie ontvangt. Daarnaast leer je hoe je ermee om kunt gaan.
Heel leerzaam, maar ook erg leuk om te doen!”

“Ik heb de communicatiecursus voor kinderen gedaan om deze zelf in Jouw Bijles Centrum te kunnen geven. Maar ik heb er zelf ook zo super veel aan gehad. Peter begrijpt de oefeningen erg goed en ziet precies wat er gebeurt. Het zijn kleine nuances die een groot verschil maken. Ik merk dat ik nu gemakkelijker en echt in contact ben met een ander en veel relaxter en fijner overbreng wat ik graag wil zeggen. Ik heb meer vertrouwen gekregen in mijn communicatie en durf te zeggen wat ik graag wil zeggen, omdat ik het met gemak en fijn kan overbrengen. Dus super fijn en blij mee!”