Het onderwijssysteem in Nederland zit zo in elkaar dat kinderen van dezelfde leeftijd in een groep geplaatst worden. Toch heeft elk kind zijn eigen tempo en zijn eigen niveau, waardoor zijn groep soms te snel of te langzaam gaat. De kinderen die bij ons komen zijn vaak ongelukkig op school, hebben faalangst, hebben geen plezier meer in leren en zijn hun zelfvertrouwen kwijt geraakt gedurende de schoolperiode.

Het is voor ons belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Dat is altijd het eerste waar we aan werken. We creëren een sfeer met respect voor het kind, waarin het veilig is, om elke vraag waar het kind mee zit, te kunnen stellen. Vanuit deze situatie gaan we stap voor stap verder en leren we het kind zelf naar oplossingen te zoeken. Dit maakt een groot verschil of een kind het gevoel heeft dat hij geholpen wordt of niet. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen versterkt en het zelfbeeld en plezier in leren nemen toe. Het gebeurt ook vaak dat kinderen die druk of ongeïnteresseerd zijn in een klas, ineens hardwerkende leerlingen worden.

Ons uitgangspunt is dat we uit het kind halen wat er ook echt in zit.

Karin Verheijen

Peter van de Kuit

Resultaten

“Hallo, ik vind het hier super leuk. Het gaat hierdoor super op school. Ik begin hier rekenen juist leuk te vinden omdat we hier super goeie juffen en meesters hebben. Je kan hier superveel leren in de lessen; deze zijn supergoed en helpen echt. Toen ik de eerste keer hier kwam dacht ik al, dit is super leerzaam en leuk.”
Dirkje, groep 6. (ze ging voor rekenen van een D in februari naar een A in juni)

Lees meer………….