“Op Zaterdag 12 maart hadden wij de cursus rapporteren gehad. We hadden toen heel veel gedaan met mevrouw Anita. We hebben met klei gewerkt en een eigen verslag gemaakt over een bepaald onderwerp. Ook heb ik van mevrouw Anita heel veel geleerd en vond het ook heel erg leuk.”

“Ik vond de cursus leuk. We begonnen de cursus rapporteren met het laten zien van een onderwerp door het te kleien. Daarna ging mevrouw Anita kijken of ze kon zien of zij wist wat we bedoelden. Daarna gingen we over een onderwerp rapporteren. We moesten alle informatie uit boeken of bladen halen die mevrouw Anita bij zich had. Nu weet ik hoe ik een werkstuk moet maken en kan ik het ook gebruiken voor later.”

“Ik vond de cursus rapporteren leuk. We begonnen de cursus rapporteren met het laten zien van een onderwerp door het te kleien. Daarna ging mevrouw Anita kijken of ze kon zien of zij wist wat we bedoelden. Daarna gingen we over een onderwerp rapporteren. We moesten alle informatie uit boeken of bladen halen die mevrouw Anita bij zich had. Nu weet ik hoe ik een werkstuk moet maken en kan ik het ook gebruiken voor later.”

“Op Zaterdag 12 maart hadden wij de cursus rapporteren gehad. We hadden toen heel veel gedaan met mevrouw Anita. We hebben met klei gewerkt en een eigen verslag gemaakt over een bepaald onderwerp. Ik had het over planeten gemaakt. Ook heb ik van mevrouw Anita heel veel geleerd en vond het ook heel erg leuk.”

“Vier jaar geleden kregen wij van de basisschool te horen dat onze kinderen achterliepen op de andere kinderen uit de klas en een havo/vwo advies er niet in zat. De kinderen zaten stil in de klas en als er iets werd gevraagd staken zij hun vinger niet op. Wij wonen in Zuid-Holland en zijn eerst in Zuid-Holland op zoek gegaan naar een bijlescentrum dat op zaterdag- en zondagen bijlessen gaf.

In Zuid-Holland was er niets te vinden en zo kwamen wij bij Karin Bijles Centrum in Amsterdam terecht. Wij zijn er nu heel erg blij mee dat wij toen voor Karin Bijles Centrum hebben gekozen. Het was iedere keer één uur rijden naar Karin Bijles Centrum, maar wij hadden het voor over. Karin hield hier zoveel mogelijk rekening mee bij het inplannen van de tijden.

Sindsdien ging het steeds beter op de basisschool en de kinderen waren op den duur de beste leerlingen van de klas.
De kinderen waren mondiger geworden en wisten op alles een antwoord te geven. De basisschool was verbaasd dat de kinderen in een korte periode het heel goed deden en de reactie was dat een havo/vwo er zeker in zat.
Door de extra trainingen; niet alleen rekenen en taal, maar ook NIO- en Drempeltest training, Centrale eindtoets training, Communicatiecursus voor kinderen, hoe maak ik een goed werkstuk cursus, etc. heeft ertoe bijgedragen dat de kinderen nu een vwo advies hebben gekregen.
Met Karin hebben wij nu afgesproken dat de kinderen in de zomervakantie bijlessen gaan volgen ter voorbereiding op het vwo.
Wij zijn Karin en haar crew, met name Thom, van harte dankbaar voor hun inzet.”

“De cursus rapporteren heeft er mede aan bijgedragen dat onze dochter tot de Tvwo is toegelaten. Zij heeft na de cursus rapporteren de toelatingstest in het Nederlands gedaan. Zij heeft op een goed gordende manier (inleiding, verhaal en conclusie) op papier gezet waarom zij de Tvwo wil gaan doen. Het signaal dat zij beter is gaan schrijven hadden wij tijdens het tien minuten gesprek van de juf van groep 8 al gekregen. Dit is bevestigd door de geslaagde toelatingstest voor de Tvwo.
Wij gaan in de toekomst nog een keer gebruikmaken van de cursus rapporteren maar dan op het niveau van havo/vwo.”